Novinky α Informace

Zde naleznete informace o aktualitách a novinkách ze světa Greiner PURTEC GmbH.

Nový energetický štítek a registrační databáze EU

Seznamte se s novelizovanými směrnicemi o rámci pro označování energetickými štítky a přidruženými směrnicemi pro dodavatele a distributory.

Počátkem srpna 2017 nahrazuje směrnici 2010/30/EU nová směrnice o rámci pro označování energetickými štítky. To znamená, že pro dodavatele a distributory platí nové směrnice o označování energetickými štítky.

 

Je nutné předpokládat, že třídy energetické náročnosti, které se vztahují na ohřívače a skladování vody, mohou být k 2. srpna 2026 upraveny tak, aby všechny výrobky, které dnes spadají do třídy A, odpovídaly třídě C.

 

Změna do 2. srpna 2030 proběhne, i pokud z přezkumu, který do 2. srpna 2025 provede Evropská komise, vyplyne, že úprava měřítek není prozatím nutná.

 

Od 1. ledna 2019 je rovněž povinné registrovat výrobky v Evropské databázi výrobků s energetickým označením (EPREL).

 

Všechny důležité informace o nových energetických štítcích a databázi EPREL jsou k dispozici po kliknutí na odkaz Rakouské federální hospodářské komory: *1

 

https://www.wko.at/service/umwelt-energie/energielabel-neu.html

 

Níže naleznete i odkaz na novou směrnici EU 2017/1369, jíž se zřizuje rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30 / EU: *1

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.198.01.0001.01.DEU

 

*1 odkaz v němčině


Kontakt