Ochrana osobních údajů

Fax +43 (0) 505 41 - 22066

Ochrana osobních údajů

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů– webová stránka

My, společnost Greiner PURTEC GmbH, Greinerstraße 70, 4550 Kremsmünster, provozujeme tuto webovou stránku jako informační platformu, i jako možnost k navázání kontaktu k nejrůznějším tématům, jako například k našim výrobkům, žádostem uchazečů o zaměstnání nebo zcela obecným dotazům, tak, abyste z návštěvy těchto stránek načerpali co nejvíce.

 

Chceme Vám naše služby nabízet efektivně a uživatelsky přívětivě a chceme je stále postupně vylepšovat. Zároveň bychom chtěli, aby jejich využití bylo co možná nejlepší a bezpečné.

 

Z tohoto důvodu se také zavazujeme respektovat Vaši soukromou sféru, Vaše osobní údaje a právo na ochranu dat, zacházet s Vašimi osobními údaji důvěrně a žádné z Vašich osobních údajů skrytě nepořizovat ani nevyhodnocovat.

 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je platné ve svém aktuálním znění a datováno od května 2018. Zlepšení tohoto prohlášení jsou zveřejňována na tomto místě a jsou platná vždy od data svého zveřejnění. Celé prohlášení zde naleznete rovněž ve formátu PDF.

 

 

1. Naše opatření

 • Dodržování tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je průběžně kontrolováno.
 • Dbáme na nezbytnou transparentnost zpracování osobních údajů.
 • Návštěvu našich webových stránek zabezpečujeme podle aktuálního stavu techniky.
 • Vaše osobní údaje získáváme, zpracováváme a využíváme pouze v případě, že jsou pro to dány zákonné požadavky nebo oprávněný nárok nebo v případě, že nám k tomuto udělíte svůj souhlas.
 • Vaše osobní údaje nesdělujeme žádným třetím osobám mimo koncern, s výjimkou případu, zavazuje-li nás k tomuto zákon nebo pokud nám k tomuto předem udělíte svůj souhlas.
 • Stejně tak jsou osobní údaje, které jsou přenášeny od Vás k nám a případně i opačnou cestou, bez výjimky zašifrovány proti zmocnění se neoprávněnými osobami, pokud používáte kontaktní formuláře nabízené k těmto účelům na našich internetových stránkách.
 • Naše webové stránky nevytváří žádné osobní uživatelské profily.

 

2. Prohlášení k informační povinnosti

Získávání a zpracování osobních údajů

 

Při návštěvě našich webových stránek ukládáme Vaše osobní údaje podle toho, jaké služby u nás využíváme. Na jedné straně nám automaticky poskytujete určité údaje, díky nimž kupříkladu získáváme informace o návštěvnosti našich webových stránek, na straně druhé nám pak případně i vědomě poskytujete takové své osobní údaje, aby bylo možné navázat mezi námi vzájemný kontakt (korespondence, ucházení se o zaměstnání, sponzorování aj.).

Vaše osobní údaje využíváme výhradně za současného dodržování národních a evropských nařízení o ochraně osobních údajů a pouze v takovém rozsahu a pro takové účely, pro které nám Vaše osobní údaje poskytujete, a rozhodně ne k žádnému jinému účelu.

 

Vymazání

 

K vymazání uložených osobních údajů dochází k případě, kdy uživatel webové stránky odvolá svůj souhlas s jejich uložením, dále pak, pokud již není znalost Vašich osobních údajů za sledovaným účelem souvisejícím s uložením Vašich osobních údajů více zapotřebí, nebo v případě, kdy je uložení Vašich osobních údajů z jiných zákonných důvodů nepřípustné. Data pro zúčtovací a účetní účely nejsou vymazáním Vašich osobních údajů nikterak dotčena.

 

 

3. IP adresy ServerLog

Při každé návštěvě našich webových stránek se na webový server přenese Vaše IP adresa společně s jinými daty. Toto je nezbytné z technických důvodů, aby Vám mohla být zprostředkována odpověď serveru. Tuto IP adresu obdržíte od svého provozovatele internetových služeb, jakmile se připojíte k internetu. Váš poskytovatel může následně po určité období vysledovat, které IP adresy jste v určitém okamžiku používali. Dotazem na poskytovatele lze tudíž alespoň teoreticky zjistit Vaši totožnost.

 

Pro kontrolu systémové bezpečnosti, k zamezení a následnému vysledování útoky hackerů, za účelem technické systémové administrace i k optimalizaci obslužnosti webových stránek jsou protokolovány soubory Server Log (IP adresa a další údaje jako datum, čas poptávky, jméno a URL poptávaného soubory, přenášené množství dat, hlášení, zda byla poptávka úspěšná, rozpoznávací data používaného prohlížeče a operačního systému, jako i v případě přístupu přes odkaz (link) daná webová stránka, z níž byl odkaz realizován). Náhled do souborů Serverlog se poskytuje pouze forenzním IT vyšetřovatelům a/nebo úřadům kompetentním pro trestní stíhání, a sice v případě napadení hackerem. Jiným třetím osobám kromě těch výše uvedených se tyto údaje neposkytují. Tato data nejsou dlouhodobě ukládána, ale bývají po uplynutí 6 měsíců vymazána.

 

 

4. Cookies

Používáme Cookies, abychom optimalizovali uživatelskou přívětivost a abychom porozuměli tomu, jak jsou naše webové stránky používány a využívány.

 

Co jsou to Cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou odesílány do Vašeho webového prohlížeče a následně lokálně ukládány ve Vašem PC. Na jedné straně řídí tyto soubory zobrazení a ovládání webové stránky. Na druhé straně se pak používají, aby získávaly užitečné informace o používání našich webových stránek. Některé soubory cookies jsou ukládány pouze dočasně a hned při uzavření prohlížeče dochází k jejich vymazání. Jiné soubory cookies (tzv. „perzistentní cookies“) se ukládají na delší dobu nebo dokonce natrvalo, popř. do vypršení určité lhůty nebo až do svého ručního vymazání z mezipaměti (cache) Vašeho prohlížeče.

 

Cookies, které používá Greiner PURTEC, mají dobu platnosti až dva roky, pokud není ve speciálním popisu těchto souborů cookies uvedeno jinak. Po uplynutí dvou let dojde k automatickému vymazání souborů cookies. Nezávisle na tom však můžete soubory cookies i kdykoli ručně vymazat.

 

Jak můžete soubory cookies spravovat nebo zabránit jejich ukládání?

Ukládání souborů cookies můžete upravit příslušným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče nebo tomuto ukládání můžete rovněž zcela zabránit. Podle konkrétního výrobce (v menu prohlížeče se jedná zpravidla o bod:
„Bezpečnost/Prohlášení o ochraně osobních údajů“) můžete nastavit různé parametry ochrany dat (výstraha před soubory cookies, omezení nebo úplné zabránění vytváření a ukládání souborů cookies).

 

Pro mnoho prohlížečů existují kromě toho různé doplňky (Add-ons), prostřednictvím nichž můžete cíleně odmítnout jednotlivé soubory cookies. Upozorňujeme však na to, že pak nemusí být případně možné využívat veškeré funkce daných webových stránek v celém jejich rozsahu.

 

 

5. Poučení o ochraně osobních údajů v souvislosti s nástrojem Google Analytics

Tato webová stránka používá nástroj Google Analytics, službu k analýze webu provozované společností Google Inc. („Google“). Nástroj Google používá tzv. soubory cookies, textové soubory, které jsou ukládány ve Vašem počítači a které umožňují analýzu využívání webové stránky Vaší osobou (více viz Cookies).

 

Informace o Vašem způsobu využívání webové stránky vytvořené soubory cookies (včetně Vaší IP adresy) jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a zde ukládány.

 

Na základě námi aktivované anonymizace IP adres na těchto webových stránkách dochází předtím prostřednictvím Google ke zkrácení Vaší IP adresy (tzv. IP Masking, funkce „anonymizeIp“). Pouze ve výjimečných případech je na server společnosti Google v USA přenášena úplná IP adresa a bývá zkrácena až na tomto serveru.

 

Google následně využívá tyto informace, aby dokázal vyhodnotit, nakolik Vy osobně dané webové stránky využíváte, aby mohl pro nás coby provozovatele daných webových stránek sestavovat reporty o aktivitách na těchto webových stránkách a aby bylo možné zajistit do budoucna poskytování dalších služeb souvisejících s využíváním těchto webových stránek a používáním internetu vůbec. Rovněž společnost Google poskytne a přenese tyto informace třetím osobám, pakliže toto vyžadují zákonné důvody nebo pokud jsou tyto třetí osoby společností Google pověřeny ke zpracování získaných a následně na ně přenesených dat.

 

Ukládání souborů cookies můžete zabránit buď přímo nastavením ve svém prohlížeči nebo kromě toho ještě můžete získávání a následnému dalšímu zpracování dat a údajů vytvořených soubory cookies a poukazujících na Vaše chování na webových stránkách (včetně Vaší IP adresy) společností Google zabránit tím, když si prostřednictvím následujícího odkazu stáhnete a následně nainstalujete příslušný plugin prohlížeče.

 

Více informací o podmínkách užívání a ochraně dat a osobních údajů najdete zde, popř. zde.

 

 

6. Používání nástroje Google Maps

Tato webová stránka používá rozhraní Google Maps API, aby mohla vizuálně zobrazit geografické informace. Při využívání nástroje Google Maps získává, zpracovává a používá Google rovněž data o využívání funkce map daným uživatelem. Více informací o zpracování dat prostřednictvím Google můžete najít v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google. Zde můžete v centru pro ochranu osobních údajů změnit i svá osobní nastavení související s ochranou osobních údajů.

 

Více podrobných informací ke správě vlastních data a údajů v souvislosti s nástroji Google najdete zde.

 

 

7. Vkládaná videa YouTube

Na naše webové stránky jsou vkládána videa Youtube, provozovatelem příslušných zásuvných modulů (pluginů) je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Pokud navštívíte stránku s pluginem YouTube, dojde k vytvoření propojení se servery Youtube. Přitom se Youtube poskytne informace o tom, které stránky navštěvujete. Jste-li přihlášeni ve svém účtu Youtube, dokáže Youtube Vám osobně přiřadit Vaše prohlížecí chování. Tomuto můžete zabránit, pakliže se předtím ze svého účtu Youtube odhlásíte.

 

Jakmile se spustí video Youtube, použije prodávající soubory cookies, které sbírají informace o způsobu používání uživatelem.

 

Pokud uživatel ukládání souborů cookies pro program Google Ad deaktivoval, nemusí s takovými soubory cookies počítat ani v případě sledování videí na Youtube. Youtube ukládá ovšem do jiných cookies souborů informace o uživatelském chování, které nikterak s osobními údaji nesouvisí. Pakliže i tomuto chcete zabránit, musíte v prohlížeči zablokovat ukládání souborů cookies.

 

Více informací o ochraně osobních údajů v souvislosti s „Youtube“ najdete vždy v konkrétním prohlášení o ochraně osobních údajů daného prodávajícího.

 

 

8. Navázání kontaktu prostřednictvím emailu

Pokud s námi navazujete kontakt prostřednictvím emailu, jsou Vámi poskytnuté (minimální) údaje ukládány za účelem zpracování Vaší poptávky, jakož i pro případné související následné doplňující dotazy, přičemž jsou případně dále předávány do podniků propojených s koncernem Greiner PURTEC GmbH.

 

 

 

9. Poskytovatelé služeb – zpracovatelé zakázek – kooperující partneři

 

Na poskytování našich služeb, i na případné vylepšování a údržbě našich webových stránek se částečně podílejí i naši kooperující partneři. Spolupracujeme výhradně s takovými kooperujícími partnery, kteří nám poskytují dostatečnou záruky, že jsou u nich Vaše osobní údaje v bezpečných rukou.

 

 

 

10. Kontakt (práva na podání informací a na opravu)

Chtěli bychom Vás kromě toho informovat o tom, že kdykoli

 • máte právo požadovat informace o tom, které Vaše osobní údaje jsou námi zpracovávány
  (více viz článek 15 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů DSGVO);
 • máte právo nechat své osobní údaje opravit nebo vymazat (více viz článek 16 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů DSGVO);
 • máte právo omezit zpracování svých osobních údajů (více viz článek 18 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů DSGVO);
 • máte právo nesouhlasit se zpracováním Vašich osobních údajů (více viz článek 21 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů DSGVO);
 • máte možnost uplatnit své právo na přenositelnost dat (více viz článek 20 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů DSGVO).

Pokud by navzdory předpokladům a očekáváním mělo přesto dojít k porušení Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů, máte právo vznést stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů, (pro Rakousko: Österreichische Datenschutz­behörde, Barichgasse 40-42, 1030 Wien, Email: dsb@dsb.gv.at).

 

 

Odvolání Vaše souhlasu

 

Pokud jde o Vaše osobní údaje, které používáme na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento svůj souhlas s používáním Vašich osobních údajů kdykoli odvolat prostřednictvím kontaktních dat uváděných níže, aniž by tímto byla jakkoli dotčena řádnost a zákonnost zpracování těchto Vašich osobních údajů na základě Vašeho souhlasu až do jeho odvolání.

 

Kontakt

 

Obraťte se na nás, prosím, prostřednictvím níže uvedené adresy v případě, že

 • máte dotazy ohledně zpracování, předávání nebo ochrany a bezpečnosti Vašich údajů,
 • byste chtěli odvolat svůj souhlas,
 • byste chtěli uplatnit svá práva a nároky v souvislosti s ochranou osobních údajů (např. žádost o informaci),
 • máte podněty k ochraně osobních údajů nebo na ni máte případné stížnosti.

 

Greiner PURTEC GmbH
Sídlo firmy: Greinerstraße 70, 4550 Kremsmünster, Österreich
Pobočka v Rakousku: Emesbergstraße 33, 4643 Pettenbach, Österreich
Mail: office.at(at)greiner-purtec.com
Telefon: +43 50541-23222