We deliver solutions

Špičková izolace

Všechna rozhodnutí, která děláme, jsou založena na těchto čtyřech pilířích:

Kvalita

Kvalita je součtem všech hodnot, které představují cestu k dosažení vize společnosti Greiner PURTEC.

Quality


Udržitelnost

Pro společnost Greiner PURTEC jsou ochrana životního prostředí, bezpečnost, sociální jednání a hospodářský úspěch ambiciózními cíli, kterých se všichni naši zaměstnanci snaží dosáhnout prostřednictvím odpovědného jednání na základě svých zkušeností a rozsáhlého know-how.


Inovace

Inovace jsou naší hnací silou pro neustálé zlepšování našich procesů, rozšiřování našich horizontů a zajištění dlouhodobého obchodního úspěchu.

Innovation


Dodržování zásad

Pomocí kodexu chování platného ve skupině Greiner chceme položit základy pro zajištění udržitelného rozvoje do budoucna.

Compliance