We deliver solutions

Špičková izolace

Tiráž a právní upozornění

Pokud byste měli dojem, že obsah uváděný na našich webových stránkách porušuje autorská práva nebo jiná práva, nebo máte-li k naší prezentaci na internetu dotaz právního charakteru, využijte, prosím, této naší korespondenční adresy:

 

Greiner PURTEC GmbH

Greinerstraße 70

4550 Kremsmünster

Rakousko

+43 (0) 505 41 - 22213

office.at@greiner-purtec.com

 

Vedení společnosti: Harald Wallner
Číslo společnosti v obchodním rejstříku: FN 80913 s

Soud příslušný pro obchodní rejstřík: Landesgericht Steyr (Zemský soud Steyr)


Sídlo společnosti: Greinerstraße 70, 4550 Kremsmünster, RAKOUSKO

 

Všechna práva vyhrazena. Obsah a obrazový materiál je určen výhradně k osobnímu informování. Jakékoli kopírování, rozmnožování nebo jiné zveřejňování bez předchozího souhlasu společnosti Greiner Perfoam GmbH je zakázáno. Porušení výše uvedeného má za následek právní kroky a nároky na náhradu škody.

 

Žádné další webové stránky ostatních prodejců souvisejících s našimi webovými stránkami námi nejsou kontrolovány. Upozorňujeme na skutečnost, že nemáme žádný vliv na tvorbu a obsahy stránek, popř, webových stránek, na které na našich webových stránkách odkazujeme. Proto je jakákoli záruka za jejich obsahy vyloučena. Pro stránky a obsahy stránek jiných prodávajících platí vždy výhradně uživatelské podmínky příslušného prodejce.

 

 

Kontakt