News & Informationen

Hier finden Sie Informationen zu aktuellen Events und Neuigkeiten aus der Welt der Greiner PURTEC GmbH.

První zpráva o udržitelnosti společnosti Greiner

Společnost Greiner, zpracovatel umělých hmot a výrobce pěn, brzy vydá zprávu o udržitelnosti, první ve své historii.

Greiner, zpracovatel umělých hmot a výrobce pěn se sídlem v rakouském Kremsmünsteru, brzy vydá zprávu o udržitelnosti, která bude od založení společnosti první svého druhu. Nejenom, že v ní bude podrobně vylíčeno odhodlání podniku usilovat o udržitelnost, ale rovněž definovány měřitelné cíle. Ve zprávě jsou vyzdvihnuta opatření pro udržitelnost, jež skupina globálně iniciovala, a rozebrány aktuální ekologické a sociální problémy.

 

Důkaz na cirkulární ekonomiku

V roce 2018 se subjekty na evropské úrovni významně zabývaly nejrůznějšími dopady umělých hmot, pročež následovala původní nařízení, která se týkala průmyslových odvětví. Společnost Greiner vítá novou strategii EU v oblasti umělých hmot a již několik let sama pracuje na udržitelných řešeních. V roce 2016, tedy mnohem dřív, než téma umělohmotných odpadů začalo dominovat každodennímu zpravodajství, byly ve skupině zakotveny zásady sociálně a environmentálně přijatelného chování, a to zřízením závazné strategie „Plasty pro život“. V roce 2017 bylo v celém koncernu zavedeno řízení udržitelnosti a nyní vydáváme svou první zprávu o udržitelnosti.

 

Cíle jako program podnikového rozvoje 

Cíle obsažené ve zprávě o udržitelnosti jsou zčásti stanoveny až do roku 2030. Představují program budoucího rozvoje skupiny a požadavky strategie EU v oblasti umělých hmot splňují více než dostatečně. Zahrnují zavedení interního systému určování cen uhlíku do roku 2020, příslib, že do roku 2025 budou všechny vyráběné umělohmotné obaly vhodné k recyklaci, opětovnému použití nebo kompostování, ujištění, že veškeré problematické a nadbytečné umělohmotné obaly budou eliminovány, a povinnost, aby značné procento používaného materiálu pocházelo do roku 2025 z recyklovaného plastu.

 

Dále stojí za zmínku, že zpráva společnosti Greiner o udržitelnosti předpokládá, že počet žen na vedoucích pozicích vzroste do roku 2025 na 35 %, množství specifických emisí CO2 klesne o 53 %, a podíl obnovitelné energie v nakoupené elektřině vzroste do roku 2030 na 90 %.

 

Další informace na: https://sustainability.greiner.com /  #makingithappen


Kontakt